Стивън Кинг
Джонатан и вещиците
JONАTHAN AND THE WITCHES - 1956

Имало едно време момче на име Джонатан.
Джонатан бил умен, красив и много смел. Но бил син на обущар.
Един ден баща му му казал: “Джонатан, трябва да тръгнеш да търсиш съдбата си. Достатъчно голям си вече.”
Понеже Джонатан бил умно момче, знаел, че по-добре било да помоли краля за работа.
Тръгнал той.
По пътя си срещнал заек, който бил маскирана фея. Ловци преследвали изплашеното същество и то скочило в ръцете на Джонатан. Когато ловците дошли, той посочил развълнувано и извикал: "Натам, натам!".
След като ловците си отишли, заекът се превърнал във фея и казал: “Ти ми помогна. Ще ти изпълня 3 желания. Какви са те?”
Но Джонатан не могъл да измисли нищо и феята се съгласила да му изпълни желанията по-късно.
И така Джонатан продължил пътя си и накрая стигнал до кралството.
Отишъл при краля и помолил да му дадат работа.
Но за лош късмет кралят бил в много лошо настроение този ден. И си го изкарал на нашия герой:
“Да, можеш да направиш нещо. Ей на онази планина живеят три вещици. Ако ги убиеш, ще ти дам 5000 крони. Ако не успееш, ще ти отрежа главата! Свободен си.
"Какво да се прави, трябва да опитам" помислил си Джонатан.
После си припомнил обещаните 3 желания и се отправил към планината.


* * *

Джонатан стигнал до планината и тъкмо щял да поиска нож, за да убие вещиците, когато чул глас в главата си: "Първата вещица не може да бъде прободена.
Втората вещица не може да бъде прободена или удушена.
Третата вещица не може да бъде прободена или удушена и е невидима."
Джонатан се огледал и не видял никого. После си спомнил за феята и се усмихнал.
И тръгнал да търси вещиците.
Накрая намерил първата. Била в пещера в подножието на планината и имала вид на зла старица.
Той си спомнил думите на феята и преди вещицата да може да направи нещо, освен да го погледне лошо, той си пожелал тя да се задуши. И гледай ти! Това станало.
Джонатан се заизкачвал по планината в търсене на втората вещица. По-нагоре имало още една пещера. Там я намерил. И преди тя да може да направи нещо, той си пожелал да бъде смазана. И това станало.
Сега само трябвало да убие третата вещица и щял да има 5000 крони. Но по пътя си нагоре се безпокоял с мисли как да го направи.
Хрумнал му чудесен план.
Видял последната пещера. Изчакал до входа, докато не чул стъпките на вещицата. Намерил няколко големи камъка и си пожелал вещицата да стане нормална жена и ето готово - тя не била повече невидима и Джонатан й разбил главата с камък.
После взел кроните и с баща му живяли дълго и щастливо.

Край