Пазителите :

Пазителите представляват духове, създадени от Ган (силата, създала Кулата) като противовес на демоните изпълзяли от Прим. Тяхната рола е да пазят лъчите на Кулата. В последствие биват заменени от роботи, произведени от "Норт Сентрал Позитроникс".


Мечка


Костенурка

Риба


Плъх

Кон


Mаймуна

Лъв

Прилеп

Орел

Змия

Вълк

Заек

 

Мечка u Костенурка - стихове © Stephen King.
Кон, Mаймуна u Орел -
стихове © Anthony Schwethelm.